Certifcat Qualité de l’Air – obligatoresch ab November wann een op Stroossbuerg fiert!

Léif Memberen,

Wéi dir villäicht schon matkritt huet, brauch een ab dem 1. November ee “Certificat de qualité de l’air” wann ee well mam Auto op Stroossbuerg fueren an zu Stroossbuerg ronderëm fueren.

Dëse Certificat ass eng Vignette déi ee muss an den Auto pechen. Et ginn 6 verschidde Kategorië vun deem Certificat déi ären Auto op Grond vu sengem mei oder manner héijen Pollutiounswäert klasséiert.

WeiderliesenBis d’next Joer !

Déi ganz Crew, déi de Comptoir ALUS / Amicale des Étudiants Luxembourgeois à Karlsruhe a.s.b.l. (AELK) geschmass huet, seet senge Memberen a Frënn Merci dass sie de Wee bis op eise Stand fonnt hunn an eis och ënnerstëtz hunn. Och en grousse Merci un d’ ACEL – de Studentevertrieder fir déi gutt Organisatioun an dee flotten Owend.
Student fir 1 Dag


De 15. Abrëll war nees Student fir 1 Dag zu Stroossbuerg ugesot an esou huet och d’ALUS eng 34 Schüler empfaangen, informéiert a hinnen e bësse vun der schéiner Stad gewisen.
De neien ALUS Comité

Léif Memberen,

Op der Assemblée Générale vum 23. Mäerz gouf e neien ALUS Comité fir d’Joer 2017/18 gewielt. Seng Zesummesetzung ass folgend:

Presidentin: Nadja Poensgen
Vize-President an Tresorier: Christophe Rischette
Sekretär: Jessi Feltes
Partenariats: Daniel Freichel
Relation ACEL: Cindy Coelho
Events: Catherine Bohnenberger, Olivier Boussong, Philippe Schmit, Candy Steffen
Sport: Brian Schmit
Webmaster: Kevin Esteves
Coopté: Giulia Castellano*

*säit der Versammlung vum 27.03.17