Reschtprogramm vun den Eventer fir d’2t Semester

Hei ass de viraussichtlechen ALUS-Eventkalenner fir dat 2t Semester:

– Densdes, 17.03 : St Patricks Tournée

– Densdes, 31.03 : Beerpong Turnéier

– Mettwochs, 8.04 : Lasertag

– Samsdes, 11.04 : Route du vin

– Mettwochs, 15.04 : Bubble Bump (ULTRA GEIL http://bubblebump.fr/en-image)

– Samsdes, 18.04 : Student fir 1 Dag ( https://www.facebook.com/events/1560867777500285/ )