Kenns du d’Carte Jeune?

Du hues keen Auto fir op Stroossbuerg/Lëtzebuerg ze fueren? Oder du fënns keng Platz méi an eiser Matfuergeleeënheeten Gruppe?

Dann kuck emol op www.voyages-sncf.com, do misste puer Zich/TGV fannen déi d’Verbindung Stroossbuerg-Lëtzebuerg an ëmgedréint ubidden. Falls du méi oft op den Zuch/TGV zeréckgräife solls, da kéint et sech rentéieren eng Carte Jeune ze maachen, déi dir erméiglech en Zuchbilljee méi bëlleg ze kréien.