ALUS Goes Prague!

HUUUGEE NEWS!

D’Alus organiséiert déi alleréischte Kéier eng gemeinsam Rees, an dat wonnerschéint Prag!

All néideg Informatiounen iwwert d’Datumer, d’Rees, den Openthalt, d’Umeldung, Programm an d’bezuelen fannt der hei:

ALUS Goes Prag: Infos

Mir géifen eis freeën wann der all géift mat kommen.

Bei all néidegen Froen, Remarquen oder Bemierkungen mellt iech beim Olivier Boussong.

Mat beschten Gréiss,

Äre Comité