D’Umellungen fir op d’Unistra ze studéieren sin ugangen

Léif Memberen a zukünfteg Memberen, säit dem 18. Juli kann een sech umelle fir op der Uni zu Stroossbuerg ze studéieren.

Des Weidere kann een d’Formulare fir d’Bourse an den Prêt Étudiant ab dem 1. August op MyGuichet.lu online ausfëllen oder iwwert d’Pabeier-Versioun fueren.

Inscriptions 2017/2018 : mode d’emploi