Studiebäihëllef 2014/2015

Seit dem 1ten August ass de Formulaire fir d’Studiebäihëllef fir d’Schouljoer 2014/2015 um Site vun der CEDIES als PDF erhältlech. D’Formulaire fannt der hei: http://www.cedies.public.lu/fr/actualites/2014/08/Aide-financiere/index.html D’CEDIES selwer huet wéinst der Reform och nach een “Guide de l’aide financière” geschriwen, deen der ënnert dem selweschten Link roflueden kënnt. An dësem Zesummenhang huet d’ACEL och een “HowTo Studiebäihëllef” geschriwen, deen eventuell Froen beim Ausfellen vum Formulaire beäntwere soll, an wou een och nach eng Kéier een Résumé vun der neier Zesummensetzung vu Bourse a Prêt fënnt. Dat Ganzt steet hei zum Download bereed: http://acel.lu/publications/howto-studiebaihellef Außerdem gëtt et nach ee Simulator vun der CEDIES, wou jiddereen ausrechnen ka wat en wahrscheinlech un Bourse a Prêt kréie wäert. Link: http://portal.education.lu/etudes/Home.aspx

Méi...

Reform vun der Studiebäihëllef gestëmmt

Nodeems de Projet de Loi an der Kommissioun mat der Majoritéit vun de Stëmmen ugeholl gouf, war haut den decisiven Vote iwert d’Reform vun der Aide financière an der Chamber. D’Reform vun der Studiebäihëllef gouf an der Chamber, mat 32 zu 28 Stëmmen, ugeholl.  D’ACEL, eisen Dachverband, huet ënner anerem um Projet de Loi matgeschafft, an haat eng Reih Amendementer proposéiert, déi schlussendlech och duerchkomm sinn an a de Projet mat eragefloss sinn. Trotzdem, seet d’ACEL, ass et bislo nëmmen ee Schratt an déi richteg Richtung, an et muss een de Projet weider evaluéiren an verbesseren, falls noutwendeg. Hei kënnt der Iech nach eng Kéier der ACEL hier genau Positioun zur Reform vun der Aide-fi durchliesen: KLICK MICH

Méi...